Δήμος Καλαμάτας


/img/temp/no-image.png

1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

4ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

5ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

7ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

6ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

1ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

2ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

3ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

4ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

5ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

6ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

8ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

9ο και 21ο Νηπιαγωγεία Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

10ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

11ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

12ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

14ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

15ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

16ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

17ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

18ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

19ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

20ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

23ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

24ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

26ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Νηπιαγωγείο Ανθείας

/img/temp/no-image.png

Νηπιαγωγείο Αρφαρών

/img/temp/no-image.png

Νηπιαγωγείο Ασπροχώματος

/img/temp/no-image.png

Νηπιαγωγείο Βέργας

/img/temp/no-image.png

Νηπιαγωγείο Διασποράς

/img/temp/no-image.png

Νηπιαγωγείο Θουρίας

/img/temp/no-image.png

Νηπιαγωγείο Λεϊκών

/img/temp/no-image.png

1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (Μπενάκειο)

/img/temp/no-image.png

6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

16ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

19ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

22ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

26ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Άριος

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πλατέος

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Σχολείο Βέργας

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Σχολείο Θουρίας

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Σχολείο Λεϊκών

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σπερχογείας

/img/temp/no-image.png

Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας και Εσπερινό Λύκειο

/img/temp/no-image.png

1ο ΕΠΑΛ & 2ο ΕΠΑΛ & Εσπερινό ΕΠΑΛ & 1o EK Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

1ο Λύκειο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

2ο Λύκειο και 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

3ο Λύκειο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

4ο Γυμνάσιο & 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

4ο Λύκειο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

5ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

5ο Λύκειο & 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

6ο Λύκειο & ΣΔΕ Καλαμάτας & ΙΕΚ

/img/temp/no-image.png

7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Γυμνάσιο Θουρίας

/img/temp/no-image.png

Γυμνάσιο και Λύκειο Αρφαρών

/img/temp/no-image.png

Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ) Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο

/img/temp/no-image.png

Λύκειο Θουρίας

/img/temp/no-image.png

Μουσικό Λύκειο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

ΔΕΥΑ Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Δημοτική Σχολή Χορού - Ζουμπούλειο

/img/temp/no-image.png

Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Εικαστικό Εργαστήριο - Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

ΚΕΠ Καλαμάτας- Παλαιό Δημαρχείο

/img/temp/no-image.png

Κλειστό Γυμναστήριο - Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας

/img/temp/no-image.png

Κλειστό Γυμναστήριο Πολυκλαδικού

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο και Κοινοτικό Κατάστημα (εφαπτόμενα)

/img/temp/no-image.png

Αλαγονία Κοινοτικό Κατάστημα

/img/temp/no-image.png

Σχολείο Αλαγονίας

/img/temp/no-image.png

Αλώνια Σχολείο Κοινοτικό κατάστημα

/img/temp/no-image.png

Άνω Άμφεια Κοινοτικό Κατάστημα

/img/temp/no-image.png

Άνω Άμφεια Δημοτικό Σχολείο

/img/temp/no-image.png

Κάτω Άμφεια Δημοτικό Σχολείο

/img/temp/no-image.png

Ανεμόμυλος Παλιό Σχολείο

/img/temp/no-image.png

Σχολείο Αριοχωρίου

/img/temp/no-image.png

Ιατρείο Αρτεμισίας

/img/temp/no-image.png

Σχολείο Αρτεμισίας

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Ασπροχώματος-Καλαμίου

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Κατάστημα Βελανιδιάς

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Κατάστημα Βέργας (ΚΕΠ-Ιατρείο)

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Μ. Μαντίνειας

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Βρωμοβρύσης

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Ελαιοχωρίου-Περιβολακίων

/img/temp/no-image.png

Παλαιό Δημαρχείο Θουρίας

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Κατάστημα Καρβελίου

/img/temp/no-image.png

Σχολείο Καρβελίου

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Λαδάς

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Νέδουσας

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Κατάστημα Νέδουσας

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Κατάστημα Πηγών

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Πηγών

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Κατάστημα Πηδήματος

/img/temp/no-image.png

Σχολείο Πηδήματος

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Γραφείο-Ιατρείο Πολιανής

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Πολιανής

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Κατάστημα Σπερχόγειας

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Αιθαίας

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Κατάστημα Άνθειας

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Κατάστημα Αντικαλάμου

/img/temp/no-image.png

Παλιό Δημαρχείο -ΚΕΠ Αρφαρών

/img/temp/no-image.png

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μικρομάνης

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Κατάστημα Μάντζειο Πλατύ

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Κατάστημα Άμμου

/img/temp/no-image.png

Παλιό Σχολείο Ασπροπουλίων

/img/temp/no-image.png

Κοινοτικό Κατάστημα Σταματινού

/img/temp/no-image.png

Πρώην Κτίριο ΑΣΟ Θουρίας

/img/temp/no-image.png

Κτίριο Πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού Άριος

/img/temp/no-image.png

Πρώην Δημοτικό Μέγαρο, Κληροδότημα Τσίτουρα- Άρι

/img/temp/no-image.png

Νέο Δημαρχείο

/img/temp/no-image.png

Α' ΚΑΠΗ

/img/temp/no-image.png

Β' ΚΑΠΗ

/img/temp/no-image.png

Γήπεδο Τέντας

/img/temp/no-image.png

Πνευματικό Κέντρο

/img/temp/no-image.png

Μέγαρο Χορού

/img/temp/no-image.png

Δημοτικό Κολυμβητήριο

/img/temp/no-image.png

Κτίριο Τσίγκου (Πρώην Δ.Τ.Υ.)

/img/temp/no-image.png

Κτίριο Μαντίκλου

/img/temp/no-image.png

Κτίριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

/img/temp/no-image.png

Κτίριο Δημακόπουλου (Πρώην Δ/νσης Πρασίνου)

/img/temp/no-image.png

Κτίριο Τερζάκη

/img/temp/no-image.png

Δημοτική Πινακοθήκη (Φιτσάλου-Κλείδωνα)

/img/temp/no-image.png

ΔΗΠΕΘΕΚ