DATABUILD Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΝΤΑΤΑΓΚΡΙΝΤ Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «DATAGRID», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αρ. 25, Τ.Κ. 16562, τηλ. επικοινωνίας 210 4827 296, email: info@datagrid.gr, αναγνωρίζει το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας εφαρμογής.
Η DATAGRID είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας και χρήση της εφαρμογής DATABUILD, τόσο στην διαδικτυακή της έκδοση www.databuild.gr (web application), όσο και στην έκδοσή της για κινητά τηλέφωνα (android application).
Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η δυνατότητα ταυτοποίησης συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της εφαρμογής.


Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η εταιρεία μας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας, επιλέγει να μην συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα εάν πλοηγείστε στην εφαρμογή ως απλός επισκέπτης της. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται δυνατότητα αναγνώρισης ή παρακολούθησης με οποιοδήποτε τρόπο των επισκεπτών της εφαρμογής.
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο σε περίπτωση που συνδέεστε στην εφαρμογή ως πιστοποιημένος χρήστης της. Προκειμένου να συνδεθείτε στην εφαρμογή, σας ζητείται να συμπληρώσετε το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη και τον προσωπικό κωδικό σας. Πιστοποιημένοι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να αποτελέσουν μόνο ενήλικα άτομα. Ως εκ τούτου, μέσω της εφαρμογής δε συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.
Πέραν από τα στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η εταιρεία μας συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη για στατιστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα, καταγράφει την τελευταία φορά σύνδεσης και αποσύνδεσής του στην εφαρμογή, τον συνολικό αριθμό των συνδέσεών του σε αυτήν, καθώς και το εάν και πότε προβαίνει σε επεξεργασία πληροφοριών (π.χ. ψηφιοποίηση και οργάνωση τεχνικών σχεδίων, μελετών, φωτογραφιών, κλπ.).
Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής συλλέγονται από τρίτους (Google Play, Cloud Hosting) μόνο ανώνυμα στατιστικά δεδομένα, όπως ο αριθμός των ενεργών συσκευών, των νέων εγκαταστάσεων ή νέων απεγκαταστάσεων, ο αριθμός κρασαρισμάτων, ο αριθμός και οι πηγές επισκεψιμότητας (λ.χ. μέσω της αναζήτησης του Google Play ή άλλης πηγής), κλπ.
Η εφαρμογή έχει πρόσβαση στις γεωγραφικές συντεταγμένες της συσκευής που χρησιμοποιείται από τον χρήστη, αποκλειστικά και μόνο για τις λειτουργικές ανάγκες της εφαρμογής, και συγκεκριμένα για την ορθή λειτουργία του χάρτη που υπάρχει σε αυτήν. Οι εν λόγω πληροφορίες δε συλλέγονται ούτε αποθηκεύονται από την εταιρεία, ούτε μεταδίδονται σε τρίτους και σε καμία περίπτωση, δε δύναται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του χρήστη.


Σκοπός και αρχές της συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών της εφαρμογής.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα παραπάνω στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ο σκοπός της επεξεργασίας τους είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη της εφαρμογής και η ταυτοποίησή του για την επιτυχή σύνδεσή του στις παρεχόμενες υπηρεσίες και λειτουργίες τις εφαρμογής.
Όσον αφορά τις ως άνω πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη, η επεξεργασία τους γίνεται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργιών της εφαρμογής.
Υπογραμμίζεται ότι η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.


Αποδέκτες/Διαβίβαση των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από τον νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών της εφαρμογής, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδέχεται, επίσης, να αναθέτουμε σε συνεργάτες μας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών της εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, διαβιβάζουμε μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατιθέμενων υπηρεσιών και οι συνεργάτες μας δεσμεύονται συμβατικά ως προς την ορθή, σύννομη και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).


Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την εταιρεία μας μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών της επεξεργασίας και στη συνέχεια διαγράφονται, εκτός εάν η τήρησή τους επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή απαιτείται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.


Ασφάλεια και προστασία των δεδομένων

Η εταιρεία μας θέτει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των κινδύνων, που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Ενδεικτικά, τα μέτρα ασφαλείας μας περιλαμβάνουν ελέγχους ασφαλείας που προστατεύουν ολόκληρη την τεχνολογική υποδομή μας από εξωτερική επίθεση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και εσωτερικές πολιτικές που καθορίζουν τον τρόπο διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων σας και την εκπαίδευση των υπαλλήλων μας.


Tα νόμιμα δικαιώματά σας

 • Δικαίωμα πρόσβασης:
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και είμαστε πρόθυμοι να σας γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης:
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων που θεωρείτε ότι είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ότι είναι ελλιπείς.
 • Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα στη λήθη"):
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία μας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας όταν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος προς τούτο, π.χ. αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα ή αν νομίζετε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη ή εάν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον.
 • Δικαίωμα φορητότητας:
  Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης κατά της επεξεργασίας:
  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και εμείς θα παύσουμε αμέσως την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.
 • Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή:
  Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή πιστεύετε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων ή εάν θεωρείτε ότι η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με λανθασμένο τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@datagrid.gr.


Χρήση Cookies

Κατά την πλοήγηση και χρήση της εφαρμογής, η εταιρεία μας συλλέγει δεδομένα από τη χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγησή του σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες.
Η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση (άρθρο 4 παρ. 5 του Ν.3471/2006). Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης προηγούμενης συγκατάθεσης αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης των cookies που θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσής σας στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μόνο απαραίτητα cookies για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της εφαρμογής της, για τα οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας.
Η χρήση των cookies αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα cookie Είδος Πάροχος Σκοπός Διάρκεια
PHPSESSID Αναγκαίο λειτουργικό www.databuild.gr Χρησιμοποιείται για τη σωστή αναγνώριση των χρηστών και την διατήρηση της σύνδεσής τους εφόσον έχουν κάνει login. session
realref Αναγκαίο λειτουργικό gr.k24.net Χρησιμοποιείται για τη σωστή αναγνώριση της ιστοσελίδας που αιτήθηκε δεδομένα καιρού από την k24. 1 ώρα

Μπορείτε να ελέγχετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αν θέλετε να διαχειριστείτε και να διαγράψετε τα cookies, ανατρέξτε για οδηγίες στην ενότητα «βοήθεια» και «υποστήριξη» στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι με τη διαγραφή των cookies ή την απενεργοποίηση των μελλοντικών cookies μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή λειτουργίες της εφαρμογής.


Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εκάστοτε ισχύον εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα πολιτική προς τη δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση της εφαρμογής, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας.


Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα με την παρούσα πολιτική από την πλευρά της εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@datagrid.gr.